Kroužek pro děti s rodičem

Chci na kroužek

Na co se můžete těšit

 • Několik stanovišť s různými smyslovými materiály, které děti mohou dle své libosti měnit
 • Děti si vyzkouší jak suché, tak mokré či patlavé materiály, naši domácí modelínu Mamolínu
 • Každý týden jiné téma
 • Můžete si vybrat mezi dvěma možnými časy - dopolední a odpolední
 • Zkušené průvodkyně, které zajišťují příjemnou a bezpečnou atmosféru, jsou dětem a rodičům k dispozici
 • Ohraničení aktivit, aby se dítě snáze orientovalo
 • Spojení s principy montessori pedagogiky
 • Rodič se učí být pozorovatelem svého dítěte a navnímat přirozenost zapojení smyslů. Je zodpovědný za své dítě

Co smyslohraní přináší

 • Trénink jemné a hrubé motoriky
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Učení se sociálně emočním situacím
 • Rozvinutí schopnosti spolupráce s ostatními
 • Získávání nových informací a díky zapojení smyslů lepší uložení a snazší vybavení z paměti
 • Relaxace a uvolnění
 • Zvyšuje pozornost a soustředění, ponoření se, tzv. flow
 • Rozvoj fantazie a kreativity
 • Učení se řešení problémů
 • Seznámení se s principy fyzikálních zákonů
 • Být sám sebou
 • Kontakt se svým prožíváním

 

Chci na kroužek

Kroužky, které s námi spolupracují